O Nas

Dla Ciebie i Twojej Rodziny

Miejskie Centrum Sportu
w Chrzanowie

zaprasza wszystkich mieszkańców, niezależnie od wieku i poziomu zaawansowania, do odkrycia swojej pasji w świecie aktywności fizycznej. W MCS propagujemy
i popularyzujemy różne formy aktywności fizycznej, aby zaspokoić zróżnicowane potrzeby mieszkańców gmin

Nowoczesne obiekty i doskonała atmosfera do spędzania czasu aktywnie

Dołącz do nas!

MCS w Chrzanowie to dynamicznie rozwijająca się instytucja, która zaspokaja potrzeby mieszkańców gminy Chrzanów
w zakresie kultury fizycznej, rekreacji i turystyki.
Naszym celem jest stworzenie doskonałych warunków do rozwoju aktywności fizycznej we wszystkich jej formach.

Dynamiczny rozwój

Wysoka jakość infrastruktury dla naszych użytkowników

Dostęp do obiektów sportowych, aby każdy mógł aktywnie spędzać czas i realizować swoje pasje.

Stawiamy na:

Scroll to Top
Skip to content